Matematik

LITE OM MYCKET

- Eller kanske mycket om lite

MEDIA OCH DEBATT

20140422

Halverade kunskaper

De tekniska utbildningarna på två av våra mest välrenommerade utbildningsplatser, KTH och Chalmers meddelar att studenternas kunskaper har halverats. Skolorna har återanvänd gamla test för att jämföra kunskapsnivån på studenter från slutet av nittiotalet med dagens studenter. Resultaten är slående, i matematik kan studenterna bara ungefär hälften av vad studenterna kunde för 15 år sedan. Problemen med svaga kunskaper är naturligtvis inget som beror på ett enskilt stadie utan något som är genomgående ända från förskoleklass upp på universiteten.

20 procent obehöriga

Var femte högstadielärare är obehörig. Detta beror enligt vissa skolor på att det inte är några behöriga som söker de tjänster som kommer ut. Är det möjligen så att fler och fler börjar inse att det är en dålig affär att utbilda sig till lärare? Stressiga arbetsförhållanden, rörig miljö, orimliga krav, låg status och undermåligt betalt. Allmänt känt är väl att löneläget i förhållande till utbildningens längd gör yrkesvalet till ett ekonomiskt bottennapp. Om vi i framtiden vill att drivna och välutbildade pedagoger ska utbilda våra uppväxande generationer är det dags att agera, på allvar.

 

20140406

Dåliga kunskaper bland de blivande lärarna - dags att agera?

Det kommer idag rapporter om att det krävs en poäng på skrämmande 0,05 för att komma in på vissa lärarprogram. Vet inte om man ska skratta eller gråta men det lutar åt det sistnämnda. Frågan är när politikerna tänker ta tag i frågan och göra något åt saken? Enda sättet att bättra resultaten är att stärka lärarkåren, det handlar naturligtvis om att få rätt personer på rätt plats. Vill man få toppstudenter som sökande till lärarprogrammet så behövs förmodligen såväl kraftiga lönehöjningar, karriärmöjligheter och tydliga arbetsbeskrivningar. Lärarjobbet behöver bli ett statusyrke, enda vägen att gå är via lönekuverten. Höj 10 000 kr till samtliga nu så ska ni se att det blir bättre kvalité på studenternas kunnande redan nästa intagning.

 

Äldre nyheter hittas längst ned på sidan

20140401

Problem med problemen i ny PISA-undersökning

Så kom nästa kvitto på att de svenska skolelevernas matematiska kunnande inte är vad det borde. Dagen till trots så är det inte ett aprilskämt utan kalla fakta. Enligt undersökningen så hamnar de svenska eleverna under OECD-genomsnittet i denna problemlösningsenkät där uppgifterna inte enbart är av matematisk karaktär. Som jag skriver lite längre ner på sidan så är ju dock matematikkunskaper och ickematetisk problemlösning starkt sammankopplade. Nu gäller det att den svenska lärarkåren rycker upp sig och lägger om sin undervisning. Bort från fylleriuppgifter och tragglande och mot kreativa öppna problem där det logiska tänkandet och slutledningsförmågan sätts på prov. Även beslutsfattarna beöver se över ramarna för den svenska skolan så att denna typ av undervisning möjliggörs. Välbetalda lärare är ett måste om kvalitén i kåren ska höjas på sikt, även klasstorlekarna behöver ses över.

 

 

 

MATEMATIK ÄR PROBLEMLÖSNING

 

Matematik utgör en av grundbultarna i vår världs utveckling. Matematiken har spelat och kommer att spela en central roll i alla tider. Kunskaper i matematik kommer därför alltid att vara efterfrågade och nyttiga.

 

Förutom nyttan så har naturligtvis matematiken mågna andra funktioner, matematik är trevlig, vackert och kanske framförallt ett sätt att träna sitt tänkande.

 

Som utbildare av blivande studenter och framtida matematiker får man ofta besvara frågan "vad är detta bra för". Länge var denna fråga svår för mig att besvara på annat sätt än att "du har nytta av det senare". Mitt favoritsvar på denna fråga är dock att matematiken i sig kanske aldrig kommer komma till någon direkt nytta för den som övas i det. Få människor i vårt samhälle löser ekvationer på arbetstid eller tjänar pengar på att vara duktiga på att beräkna areor.

 

MATEMATIKEN ÄR GYMET - FÖR HJÄRNAN

 

Även om en fotbollsspelare aldrig tvingas lyfta vikter under en match så har spelaren ofta nytta av sin styrketräning från gymet. På samma sätt har en yrkesperson nytta av sin matematiska skolning, även om personen aldrig behöver lösa några matematikuppgifter på jobbet. På det matematiska gymet tränas förmågan att lösa problem istället för att bygga muskler. En person som är skicklig och van att lösa matematiska problem kan förmodligen överföra denna färdighet även på problem av ickematematisk karaktär.

.

Är du smartare än en niondeklassare?

Testa dina kunskaper på de nya PISA-problemen

Vill du komma framåt i din undervisning, eller bara lära dig mer om matematik?

 

Då är du på rätt plats!

 

Pedagogiska tips och goda råd inom varje ämnesområde:

 

 

 

  • STATISTIK OCH SANNOLIKHET

Nyhetsarkivet

 

PISA - trend eller nonsens?

Allt sedan det numera välkända PISA-resultatet tillkännagavs har krisrubrikerna och domedagsprofetiorna duggat tätt i debatten kring den svenska skolan i allmänhet och matematikundervisningen i synnerhet. Frågan man ställer sig är ju om det verkligen är riligt att dra så stora växlar av resultatet på detta test? Trenden att vi tappar mark gentemot andra länder och även i förhållande till våra tidigare reultat är ju en indikator, men på vad. Trots allt är det ju så att det inte är samma elever som skriver provet varje år. Det är även så att bara en liten bråkdel av eleverna i den svenska skolan deltar i undersökningen. Hur testerna går till i andra länder och vilka elevgruppen som där deltar är oklart, kanske kan den svenska modellen med "en skola för alla" ge en liten anledning till våra tillkortakommanden.

 

Oavsett hur resultaten tolkas så är en sak helt säker, liksom alla andra yrkeskategorier så kan även matematiklärarna utvecklas och bli bättre.

 

20140329

Mer matte på högstadiet

 

Idag lämnade statsminister Reinfeldt beskedet som många matematiklärare väntat på, fler timmar matematikundervisning på högstadiet. Beslutet sägs innebära att undervisningen utökas med en timma per vecka med start 2016. Problemet är väl att den sittande regeringen högst tveksamt sitter kvar vid rodret då. Ett annat problem kommer väl att bli den brist på legitimerade matematiklärare som håller på att växa fram.

 

Copyright © All Rights Reserved By: Anders Österberg, info@liteommycket.se